Promocje
Stojak na ulotki A4 Montana w torbie
Stojak na ulotki A4 Montana w torbie

309,99 zł

Cena regularna: 327,99 zł

Najniższa cena: 295,49 zł
szt.
LED BOX™ 100x230
LED BOX™ 100x230

1 049,00 zł

Cena regularna: 1 082,99 zł

Najniższa cena: 1 082,99 zł
szt.
Stojak na ulotki A3 Montana w walizce
Stojak na ulotki A3 Montana w walizce

469,99 zł

Cena regularna: 484,49 zł

Najniższa cena: 484,49 zł
szt.
Podkowa 5 kg - obciążenie nogi namiotu
Podkowa 5 kg - obciążenie nogi namiotu

99,00 zł

Cena regularna: 130,49 zł

Najniższa cena: 130,49 zł
szt.
LED BOX™ 100x250
LED BOX™ 100x250

1 129,00 zł

Cena regularna: 1 159,49 zł

Najniższa cena: 1 159,49 zł
szt.
LED BOX™ 100x200
LED BOX™ 100x200

849,00 zł

Cena regularna: 873,99 zł

Najniższa cena: 873,99 zł
szt.
Regulamin

Sklep insparrow.pl, którego właścicielem jest Insparrow Szymon Wróbel prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych podmiotami gospodarczymi. 

Możliwy jest również zakup przez konsumenta tj. osobę fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej w takim wypadku obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r.

 

Regulamin sklepu internetowego insparrow.pl prowadzonego przez:

INSPARROW SZYMON WRÓBEL
Plac Kaszubski 8/311
81-350, Gdynia
NIP: 7671694743
zwanego dalej Sprzedającym.

W przypadku zakupu przez konsumenta obowiązują przepisy wg. Ustawy z dnia 30.05.2014 r.
o prawach konsumenta. w tym odstąpienie od umowy (zwrot w ciągu 14 dni).

 

Regulamin sklepu internetowego w przypadku zakupu przez klienta będącego konsumentem wg. Ustawy z dn. 30.05.2014 r.

 

  1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu dni), od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od terminu dostawy do Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,.
  3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: sklep@insparrow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny INSPARROW SZYMON WRÓBEL, Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia. Kontakt telefoniczny: 660188597.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego Towarów), niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  5. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru 
  6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Sprzedającego: INSPARROW SZYMON WRÓBEL, Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
  9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu w trakcie transportu Konsument zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedającego w celu spisania protokołu szkody. 
  10. W przypadku wad fabrycznych prosimy o kontakt  ze Sprzedający, w celu ustalenia terminu wymiany produktu na nowy wolny od wad.
 

Regulamin sklepu internetowego w przypadku zakupu przez klienta nie będącego konsumentem wg. Ustawy z dn. 30.05.2014 r.

1.Ogólne warunki sprzedaży
Złożone zamówienie oznacza akceptację warunków sprzedaży i dostawy. Modyfikacje lub dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia i warunków sprzedaży wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży.


2. Przyjęcie zamówienia i realizacja zamówienia
Sprzedaż jest realizowana  przez firmę INSPARROW SZYMON WRÓBEL na podstawie złożonego zamówienia wyłącznie w formie pisemnej (list pocztowy, faks, e-mail, zamówienie przez stronę www). Zamówienie pisemne jest wiążące. Zrzeczenie się zamówienia na inny przedmiot zamówienia jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie (dopuszczalny kontakt mailowy) i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedający ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki zamówienia. Kupujący może zrezygnować z części zamówienia lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.
 
Zamówienie jest kierowane do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

3. Transport i odbiór towaru
Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko kupującego. Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień oraz dostępności produktów na stanie magazynowym. Sprzedający może realizować zamówienia w całości lub częściowo, w miarę możliwości. Zastrzega się możliwości zmiany terminu dostawy, wskutek wystąpienia  nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku powstałe nie z jego winy. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnienia powstałe niezależnie od Sprzedającego są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia. Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku uszkodzeń przesyłki lub towaru, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera.
 
4. Zwrot towaru B2B (nie dotyczy konsumentów)
W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, itp.)  koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z procedurą zwrotu.
- Pomyłka klienta - opłata za zwrot (10% wartości towaru (nie mniej niż 30zł/za sztukę kiedy towar jest zamknięty) lub w przypadku gdy towar jest otwierany (otwarte opakowanie towaru, pozrywane plomby) 30% wartości towaru (nie mniej niż 60zł/za sztukę)
- Pomyłka handlowca - brak opłat 
Zwrot towaru następuje wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów produktowych na specjalne zamówienie, towarów używanych, wyprzedażowych.

5. Ceny i zasady płatności
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje „Potwierdzenie zamówienia”. Wszystkie ceny zawarte w cennikach są cenami brutto, zawierają VAT. 
Terminy płatności:
- standardowy przelew - płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
- płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
- płatności BLIK
- płatności PayPo
- płatności kartą online (obsługiwane karty: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.

6. Zmiany
W ramach procesu ciągłego doskonalenia oferty oraz produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

7. Warunki gwarancji i reklamacji
Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji jest uzależniony od zamówionego towaru. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Reklamowany towaru musi być zgłoszony w pierwszej kolejności do Sprzedającego w formie pisemnej.

Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych  od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.
Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na swój koszt  (w szczególnych przypadkach na koszt sprzedającego) w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materialnych  lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy  jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania mu towaru, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
 
Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.
 
Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje (tel. kontaktowy do Sprzedającego: 660188597) muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie na adres: INSPARROW SZYMON WRÓBEL, Plac Kaszubski 8/311, Plac Kaszubski 8/311, 81-350, Gdynia lub pocztą elektroniczną: sklep@insparrow.pl).
 
Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 7 dni.
 
Postawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany lub przedstawiciela Kupującego i kuriera/przewoźnika lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługi w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwil zakupu. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

 
8. Pozostałe warunki
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl